Llistat d'indicadors

Parc d'habitatges

Nom Període Àmbit Link PowerBI
Habitatges principals 1991, 2001, 201 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Superfície dedicada a l'habitatge 2016 Municipis de l'AMB i barris de Barcelona
Edificis en mal estat de conservació 1980, 1990, 2001, 2011 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Edificis de més d'una planta 2011 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Habitatges en lloguer 1991, 2001, 2011 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Edat mitjana dels habitatges 1991, 2001, 2011 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Superfície per persona 1991, 2001, 2011 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Superfície mitjana construïda dels habitatges 2016 Municipis de l'AMB i barris de Barcelona
Habitatges desocupats de grans tenidors 2016 Municipis de la demarcació

Construcció i rehabilitació

Nom Període Àmbit Link PowerBI
Habitatges iniciats 2008-2017 (1r sem.) Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Cèdules d'habitabilitat 2008-2017 (3r trim.) Municipis de la demarcació
Sostre residencial de les llicències d'obra major 2008-2017 (1r sem.) Barris de Barcelona
Previsió d'habitatges nous 2008-2017 (1r sem.) Barris de Barcelona
Obres de rehabilitació 2012-2017 (1r sem.) Barris de Barcelona
Habitatges construïts abans del 1981 2016 Municipis de l'AMB i barris de Barcelona
Certificats energètics en habitatges 2013-2016 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Certificats energètics deficients en habitatges usats fins gener de 2017 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona

Aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics

Nom Període Àmbit Link PowerBI
Variació de la població 2011-2016 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Població en edats d'emancipació 2008-2016 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Necessitats vinculades a l'envelliment 2010-2016 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Índex de rotació demogràfica 2010-2016 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Lloc de naixement 2010-2016 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Saldo migratori intermunicipal 2008-2016 Municipis de la demarcació
Altes per migració 2011-2015 Municipis de la demarcació
Baixes per migració 2011-2015 Municipis de la demarcació
Canvis de domicili dins de Barcelona 2007-2016 Barris de Barcelona
Ocupació mitjana de la llar 1991, 2011 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Nivell d'estudis 2011 Municipis de la demarcació Pendent

Mercat de l'habitatge i del sòl

Nom Període Àmbit Link PowerBI
Pes del lloguer en el mercat immobiliari 2008-2017 (1r trim.) Municipis de la demarcació
Contractes registrats de lloguer 2009-2017 (1r trim.) Municipis de la demarcació
Compravendes segons notaris 2009-2017 (1r trim.) Municipis de la demarcació
Tipus de propietari 2016 Districtes de Barcelona
Preu registrat de lloguer mensual 2008-2017 (1r sem.) Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Preu registrat de lloguer per m² 2008-2017 (1r sem.) Barris de Barcelona
Variació anual del preu de lloguer registrat 2008-2017 (1r sem.) Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Preu registrat de compravendes per m² 2013-2017 (2n trim.) Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Variació anual del preu registrat de compravenda per m² 2014-2017 (2n trim.) Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Oferta turística en habitatges Abril 2017, Octubre 2017 Municipis de la demarcació i barris de Barcelona

Problemes de permanència, accés i manteniment

Nom Període Àmbit Link PowerBI
Desnonaments 2013-2016 Municipis de la demarcació
Atur de llarga durada 2010-2017 (setembre) Municipis de la demarcació i barris de Barcelona
Demanda d'habitatge protegit pendent pendent
Sense sostre 2017 Districtes de Barcelona
Edificis sense ascensor 2011 Districtes de Barcelona
Habitatges sense calefacció 2011 Municipis de la demarcació
Gent gran que viu sola 2001, 2011 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Llars monoparentals 2001, 2011 Districtes de Barcelona

Polítiques

Nom Període Àmbit Link PowerBI
Habitatges protegits acabats 2008-2016 Municipis de la demarcació i districtes de Barcelona
Habitatges protegits en construcció 2010-2016 Districtes de Barcelona
Lloguer assequible 2014-2016 Districtes de Barcelona
Contractes de mediació social 2012-2016 Municipis de la demarcació
Ajuts al pagament de l'habitatge 2011-2016 Municipis de l'AMB
Despesa municipal en habitatge per habitant 2010-2016 Municipis de la demarcació
Ajuts a la rehabilitació 2011-2015 Municipis de l'AMB